ARTWORK_

Estudo para galiñeiro

Pedras no camiño

Oxímoro

Become

Estudo Aberto V

Reflexións minifundistas

Non quero ser un cidadán exemplar

Sonata en Re (ciclado) menor

Pegadas Pretéritas

Sobre "A miña familia"

Escritorio Unheimlich

Viaxe polos atallos teóricos...

Estudos de desfeito

Javier Tudela mutilando un soño...

Roi Domínguez