Become

2017

Instalación: xanela recuperada, vasoira, follas e vídeo

medidas variables. vídeo 42 min.