Colaborción ca deseñadora Claudia Baum no proxecto "Henri et Rodolphe"

Debut 2018.

Roi Domínguez